Tekniska uppfinningar som stått tidens tand eller blivit obsoleta

Denna artikel är en annons
feb
14

När Kommittén för teknologisk innovation & etik mötte en av sina ledamöter och tillika teknikförespråkare Charlotte Brogren i ett samtal om allt från ny teknik till hållbarhet inledde Brogren med att säga att hon var optimist och att hon tror att ny teknik kan skapa en bättre värld. Hon betonade samtidigt vikten av att beakta hållbara, etiska och sociala aspekter i innovationsarbetet. Enligt Brogren växer ny teknik inte sällan fram för att saker och ting behöver förenklas eller underlättas. Det kan röra sig om allt från faktiska produkter som används inom industrin eller av gemene man i vardagen, till organisation av arbetsflöden- och sätt. När det gäller Sveriges roll som ett innovationsrikt land rankas vi på andra plats, tätt efter Schweiz på listan över världens mest innovativa ekonomier enligt Global Innovation Index. Enligt Brogren beror det på svenskarnas förmåga att omvandla ny teknik till affärsmässiga fördelar. Hon varnar dock för att vi står inför alltmer intensiv konkurrens och att vi alltjämt måste fortsätta bevisa oss och ta tillvara på de tekniska innovationer som vi redan har.

Vilka är då dessa kan en fråga sig? När Tekniska museet lät allmänheten välja vad som ansågs vara de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna kom i vart fall bland annat antibiotikan, boktryckarkonsten, dammsugaren och flygplanet med på listan. Om 100 år är det troligt att helt andra företeelser och uppfinningar återfinns på listan med tanke på att tekniken är i ständig utveckling. Vad gäller teknikens inverkan på samhället i stort kan kort och gott nämnas att den är väsentlig. Teknik påverkar hur vi som enskilda individer kommunicerar med varandra, lär oss saker och tänker. Tekniska hjälpmedel som datorn, surfplattan och internet används exempelvis i stor omfattning inom undervisning idag och gör det möjligt att ha tillgång till en oändlig informationskatalog 24 timmar om dygnet.

Vidare har Youtube och sociala medier vuxit fram som ytterligare verktyg vid inlärning då en rad olika “tutorials” finns tillgängliga på nätet idag med allt från information om hur man kokar det perfekta löskokta ägget, till hur man lagar sin iPhone på egen hand. Ny teknik är även en grundläggande komponent i en stor del av de samhällsnyttiga tjänster som vi använder oss av i vardagen. Försök att föreställa dig en värld där du inte enkelt kan boka en buss- eller tågbiljett direkt från din smartphone, eller där sjukhus inte kan digitalisera sina besökstider eller journaler, eller en fabrik där allt arbete måste äga rum manuellt. Endast då inser en i vilken enorm omfattning tekniska uppfinningar dikterar vårt sätt att leva och arbeta. I den här artikeln tar vi med dig på en tur längs minnenas allé och kikar på tekniska uppfinningar som stått tidens tand eller blivit obsoleta.

iPoden och den enarmade banditen

Visste du att det har gått 18 år sedan Ipoden – en bärbar digital musikspelare – släpptes av Apple och introducerades av Steve Jobs på scen? Den ursprungliga Ipoden rymde 5 gigabyte och fick plats med 1 000 låtar, något som var unikt i sitt slag på den tiden. Det fanns förvisso redan andra musikspelare på marknaden men storleken, designen och gränssnittet gjorde Ipoden till en succé. Trots att nya generationers Ipods fortfarande marknadsförs kan antas att Ipoden gjort sitt. Idag har de flesta av oss tillgång till en än större musikkatalog genom streamingtjänster som Spotify, och lyssna gör de flesta av oss genom smartphonen. Andra tekniska innovationer har klarat sig något bättre. Den första biovisningen i Sverige ägde exempelvis rum i Malmö sommaren 1896, cirka sex månader efter att den första biografen öppnats i Paris i bröderna Lumières regi. Biosalongen står idag stadigt kvar som en självklar byggnad i de flesta större städer i Sverige men har utökats med streamingtjänster. Idag kan vi nämligen minst lika gärna få till biomyset hemma genom streamingtjänster som Netflix och HBO med ständiga nya släpp för betalande prenumeranter. Inom gamingvärlden har vissa innovationer inte endast överlevt tidens tand utan dessutom omvandlats i en ny, teknisk form. Så är fallet med den charmiga enarmade banditen som uppfanns av amerikanen Charles Fey i slutet av 1800-talet, men som många numer känner igen genom den rad av kreativa slots som finns tillgängliga online på olika spelsajter.

Walkmans och VHS

Den som är född på 80-talet eller tidigare tänker säkert tillbaka på Walkmanen med en blandning av nostalgi och frustration. Den bärbara musikspelaren spelade upp kassettband och sägs ha sålt i hela 400 miljoner exemplar på sin tid. Idén var enkel, en satte helt enkelt in valfritt kassettband och tryckte play. Jobbigare blev det om man var tvungen att spola bakåt eller framåt då filmen i kassettbandet hade en förmåga att krulla ihop sig och behöva rätas ut med en penna. Lika ålderdomlig känns VHS-filmen som var tvungen att manuellt stoppas in i en särskild VHS-spelare och kopplas till teven för optimal funktion. VHS-bandet införskaffades genom ett regelrätt köp eller allra vanligast genom uthyrning på kvarterets videobutik för 19–39 kronor beroende på filmens popularitet. Kanske är man inte helt ute och cyklar om man utgår från att Netflix enorma film- och seriekatalog, och indelning av film i olika kategorier och språk inspirerats av den numera obsoleta videobutiken runt hörnet.

Skrivmaskinen

Avslutningsvis vill vi lyfta fram ytterligare en teknisk uppfinning som förvisso förpassats till teknik-kyrkogården men som ändå fungerat som förlaga för dagens persondator och tangentbord. Den första serietillverkade skrivmaskinen uppfanns av dansken Rasmus Malling Hansen på 1870-talet och kännetecknas bland annat av ett distinkt pling-ljud när en nått slutet av en rad på en sida och var tvungen att hoppa ner ett slag. När internet slog igenom på 90-talet och den bärbara datorn med den var det slut för skrivmaskinen som dock fortfarande hittas på allehanda loppmarknader som dekorativt föremål.

Av

Artiklar som publiceras med denna skribent är inte redaktionella (om inget annat anges), eller skrivna av en extern skribent.

Kontakt: info@hypeline.se

Annons ▼