Chatroboten Eugene Goostman klarade Turingtestet

jun
9

I lördags (den sjunde juni) lyckades en chatrobot vid namn Eugene Goostman för första gången klara av det klassiska Turningtestet. Testet skapades 1950 av Alan Turing, han sägs vara grundare av den moderna artificiella intelligensen. Turnings test är skapat för att kontrollera om den som kommunicerar är en människa eller en maskin. Tidigare har ingen chatrobot klarat testet, men i lördags trodde en tredjedel av domarna att Eugene var en människa och inte en chatrobot.

Denna milstolpe innebär att vi har kommit en lång väg mot artificiell intelligens, även om vi förhoppningsvis är en bra bit ifrån Skynet i dagsläget.


Källa: IDG.

Av

Hypelines grundare och meste skribent.

Kontakt: daniel.claesson@hypeline.se

Annons ▼