Apple vill ändra patentreglerna

feb
8

Säger någon Apple är det stor chans/risk att man tänker på patentstrider. De senaste månaderna har det bokstavligen haglat in nyheter om företag som stämmer varandra över diverse patent och i nästan samtliga fall har Apple antingen svingat stämningshammaren eller blivit slagna med den. Men nu verkar det som att Apple insett att de patentregler som finns inte riktigt är optimala och de önskar därför att de ska ändras.

Det är dock inte de amerikanska patentreglerna som Apple klagar på, utan de europeiska. I Europa är det standardiseringsorganet ETSI som beslutar om patent, men Apple menar att ETSIs sätt att göra vissa patent till officiell standard under Frand-bestämmelserna, för rättvisa och icke-diskriminerande licensvillkor, är oklart. De undrar vad rättvisa och icke-diskriminerande licensvillkor egentligen betyder, då det är väldigt diffust.

Oväntat vill Apple också ta bort möjligheten att införa säljstopp på produkter under tiden patentbrott utreds. Ironiskt nog är det inte många dagar sedan just Apple krävde att ett antal Samsungprodukter skulle ges just säljstopp i bland annat Tyskland, innan företaget självt blev utsatt för ett sådant säljstopp. Vi får se hur den här historien slutar, men det vore väldigt skönt om alla patentstämningar upphörde någon gång.


Källa: IDG.

Av

Hypelines grundare och meste skribent.

Kontakt: daniel.claesson@hypeline.se

Annons ▼