Mobiloperatörer begränsar kanske ditt internet

nov
21

Att du som surfar via 3G i telefonen eller datorn kanske inte har fri surf i ditt abonnemang är antagligen ingen nyhet. Men att många svenska operatörer stryper hastigheter eller helt blockerar vissa typer av internettjänster utan att berätta det kanske du inte kände till. Att det kan vara olagligt att dölja sådan information verkar operatörerna samtidigt strunta i.

Det är stiftelsen för Internetinfrastruktur, Punkt SE, som har gjort ett antal stickprovskontroller och mätt operatörers hastigheter vid torrenttrafik, flashvideostreaming och vanlig webbsurfning. De har sett tydliga tecken på att mobiloperatörer i många fall stryper hastigheter eller till och med blockerar en viss typ av trafik helt och hållet:

– Det som framgår tydligt av mätresultaten är att vissa mobiloperatörer systematiskt prioriterar ner trafik med till exempel fildelningsprotokollet Bittorrent.

Jörgen Eriksson, ansvarig för IP-mätningar på .SE.

Torrents inte nödvändigtvis olagliga

Att operatörerna begränsar eller blockerar torrenttrafik beror gissningsvis på att de inte vill stödja olaglig fildelning. Men man kan ladda ner många lagliga filer via torrents också, så det känns inte riktigt vettigt. En annan förklaring kan vara att torrents kräver mycket brandbredd och därmed belastar datanäten mer än exempelvis vanlig surf.

Eftersom att det enbart rör sig om stickprovskontroller vill Punkt SE inte gå ut med information om vilka operatörer som beter sig på det här sättet, men efter att de gjort med noggranna mätningar kommer de förhoppningsvis göra det.

Jag vill avsluta med att förtydliga att det inte är olagligt i sig att begränsa en viss typ av internettrafik. Men att inte tydligt gå ut med att en sådan begränsning finns är emot lagen.


Källor: Internetdagarna, IDG.

Av

Hypelines grundare och meste skribent.

Kontakt: daniel.claesson@hypeline.se

Annons ▼