Ipred till EU-domstolen

nov
17

Verkar som Ipred faktiskt kan få någon fälld, det första svenska fallet där Ipredlagen har varit inblandad är det så kallade Ephonefallet, det handlar om att fem ljudboksföretag har begärt uppgifter om vem som befinner sig bakom en ip-adress och ska ha en ftp-server där det har delats ut tusentals ljud- och e-böcker olagligt. Hittills har dock operatören (Ephone) inte lämnat ut några uppgifter, så nu ska ärendet tas upp i Högsta domstolen, dock så ska EU-domstolen yttra sig i detta ärende.

Detta för att Ephones advokat hävdar att uppgifterna inte får delas ut, då Ipred-lagen är underordnat EUs datalagringsdirektiv. Anledningen till att detta har gått vidare till EU-nivå beror på att Högsta domstolen skickade frågan till EU-domstolen att besluta huruvida det finns hinder för oss i Sverige att använda Ipredlagen.

Generaladvokaten har yttrat sig i detta ärende och det ser ut som att Ephone kommer få avslag i EU-domstolen. Han understryker dock att uppgifterna som Ephone kanske ska lämna ut ska ha varit sparande i syfte för att lämnas ut. Vi får vänta på detta svar i cirka sex månader enligt EU-domstolen.


Källa

Av

Designfreak vars kreativa sinne skapar harmoni mellan designens alla element. Har ett brinnande intresse för teknikens alla under.

Kontakt: johan.wirlen@hypeline.se

Annons ▼