Android och iPhone nu lika populära i Sverige.

maj
11

iPhone dominerar i storstäderna och Android i en stor del av resten av landet


SIFO har genomfört en undersökning på uppdrag av Tele2 för att få reda på läget på den svenska smartphone-marknaden och enligt den undersökningen så är iPhone och Android för tillfället exakt lika stora i Sverige.

De bägge har 41% vardera av marknaden i Sverige. De övriga 18% delas mellan Symbian, Blackberry och Windows Phone 7 antar vi. Man har även kommit fram till att det är rätt stor skillnad på fördelningen beroende på var man bor geografiskt i Sverige. iPhone är störst i de tre storstadslänen samt Mälardalen, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och på Gotland. I resten av landet är det Android som är störst. I Blekinge är till exempel Android fyra gånger så vanligt som iPhone.

Enligt TT så är iPhone exceptionellt stark här i Sverige och enligt en prognos från Gartners så kommer Android att ha dubbelt så stor marknadsandel som iPhone i år. Den prognosen säger att Android kommer ha en marknadsandel på 38,5% på världsmarknaden medan iPhone landar på 19,4%. Samma prognos säger att Symbian kommer att få 19,2%, Blackberry 13,4% och Windows Phone 5,6% av årets smartphone-marknad.

di.se

Av

Nitisk technofantom med ett patologiskt förhållande till sociala medier, PR och design. Blir knäsvag av snygg typografi.

Kontakt: alexander.nilbrink@hypeline.se