Jun
13

TV-avgiften för datorer ogiltigförklaras i domstol

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dag slagit fast att en dator inte räknas som en enhet avsedd att ta emot TV-sändningar, därmed är den heller inte licenspliktig för TV-avgiften. Sedan februari 2013 har Radiotjänst tolkat lagstiftningen så att alla datorer, surfplattor och smartphones är licenspliktiga eftersom att de kan visa SVTs sändningar via deras Playtjänst. Men detta resonemang är nu alltså ogiltigförklarat.

”HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. […] Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas.”

Radiotjänst accepterar, men behåller pengarna

Radiotjänst skriver på sin webbsida att de kommer följa detta beslut, men att de som har betalat avgiften för att de har en dator, surfplatta eller mobil inte kommer att få pengarna tillbaka.

”Radiotjänst anser att det är principiellt viktigt att frågan nu prövats rättsligt. Vi hade dock förväntat oss att HFD skulle döma enligt lagstiftarens intention med ett teknikneutralt utrustningsbegrepp och därigenom bekräfta att Radiotjänsts tolkning och tillämpning av lagen är korrekt.”

Jag vet att jag inte är den enda som anser att detta beslut är helt korrekt. Att anse att en dator eller telefon är avsedd att ta emot TV-sändningar är helt snett, även om jag förstår Radiotjänsts syn på det hela. Från och med nu är det alltså endast de som har en TV som måste betala licensen.


Källa: Högsta förvaltningsdomstolen.

Skrivet av Daniel Claesson

Teknikintresserad Södertäljebo. Hypelines grundare och meste skribent som gärna skriver om telefoner, tablets och webben, ofta med inslag av humor och självdistans. Utbildad kommunikatör som älskar webben.
Kontakt: daniel.claesson@hypeline.se

Annons ▼

Rekommenderad läsning

Relaterade artiklar